36770 - Código Postal de O Rosal

El código postal 36770 de O Rosal incluye las siguientes zonas:

Localidades incluidas en el municipio de O Rosal

  • CALVARIO, O (ROSAL,O)
  • CRUCES, AS (ROSAL, O)
  • MARZAN (ROSAL, O)
  • PANCENTEO (ROSAL, O)
  • ROSAL, O (SANTA MARIÑA)
  • VISO DOS EIDOS (ROSAL, O)

Buscar localidades de Pontevedra